Bibliografia

Pobudka, Kościele!
Arbitror, 2018

Pobudka, Kościele! to pierwsza w Polsce wszechstronna ocena myśli papieża Franciszka. Jej autor, Jarosław Makowski, w niezwykle przystępny i jasny sposób ukazuje nauczanie obecnego papieża. Makowski szczególny nacisk kładzie na kwestie społeczne, które papież często porusza: spór o klimat, troskę o ubogich, otwarcie Kościoła na świat współczesny czy przyjmowanie uchodźców. Dla Jarosława Makowskiego papież Franciszek to człowiek, który autentycznie chce zmienić swój Kościół. To kapłan, który nim zacznie wymagać od innych, wpierw wymaga od siebie. To biskup, który jest… antyklerykałem. Na kolejnych kartach książki Pobudka, Kościele! poznajemy Franciszka-kaznodzieję, który porzuca kościelną nowomowę na rzecz prostych i autentycznych opowieści. Zdaniem Makowskiego prawdziwa rewolucja papieża Franciszka dokonuje się w sferze języka. Książka Pobudka, Kościele! przybliża nowy sposób myślenia, który wraz z Franciszkiem pojawił się w Kościele katolickim oraz śmiały styl przywództwa Następcy Świętego Piotra. Na koniec Makowski stawia nieoczywiste i trudne pytanie: dlaczego polski Kościół ma kłopot z papieżem Franciszkiem i jego przesłaniem?


Mistrzowie w krainie życia. Rozmowy nie tylko o filozofii
Fundacja Aletheia, 2001

Z Jarosławem Makowskim rozmawiają Jacek Filek, Tadeusz Gadacz, Jan Andrzej Kłoczowski OP, Marcin Król, Krzysztof Michalski, Barbara Skarga, Władysław Stróżewski, Stefan Swieżawski, Jerzy Szacki, Karol Tarnowski

Książki złożone z rozmów z poważnymi ludźmi na poważne tematy są od niedawna popularne – i bardzo dobrze. W radiu, telewizji, na spotkaniach najciekawszym nawet rozmówcom w końcu trzeba przerwać – zresztą zasada przerywania panuje powszechnie: zauważmy, ilu z nas rozmowę traktuje tylko jako sposobność do jak najrychlejszego wkroczenia ze swoim własnym monologiem. Prawdziwa zaś rozmowa to przecież w ogromnej mierze słuchanie – ono dopiero staje się początkiem wymiany myśli, a przede wszystkim zapładnia. Jarosław Makowski umie słuchać – także dlatego rozmowy, które przeprowadził, mogą nam tyle dać. A jeśli nawet książkę trzeba będzie na chwilę odłożyć, nic nie przeszkodzi wrócić do niej, i razem z nim – słuchać dalej.
Józefa Hennelowa


Dziesięć ważnych słów. Rozmowy o Dekalogu
Wydawnictwo Literackie, 2002

Jarosław Makowski – publicysta, członek redakcji „Tygodnika Powszechnego”, absolwent Wydziału Filozoficznego PAT w Krakowie – zaprosił do rozmowy o dekalogu wybitne osobowości świata kultury, m.in.: Jadwigę Staniszkis, Zygmunta Baumana, Wojciecha Eichelbergera, Tadeusza Gadacza, Janusza Tazbira.

Mówią oni o najważniejszych problemach współczesnego człowieka. O jego zagubieniu i szukaniu Boga, o języku, którym się posługuje, o czasie, którego mu wciąż brakuje, o tym kogo szanuje i kocha, kogo i czego pożąda, dlaczego zabija lub chce zabijać, jakie dobra wokół siebie gromadzi. Rozmówcom udało się zobaczyć dekalog dzisiaj, oderwać go od wyłącznie religijnego kontekstu, pokazać inny a jednak ten sam krąg problemów od zawsze dotykających człowieka, żywo i autentycznie obecnych w życiu nas wszystkich.


Leksykon wielkich teologów XX/XXI wieku
Praca zbiorowa pod red. Józefa Majewskiego i Jarosława Makowskiego
Wydawnictwo Więź, 2003

Pierwszy w Polsce leksykon teologów przełomu XX i XXI wieku. Sylwetki i twórczość kilkudziesięciu najwybitniejszych myślicieli katolickich, prawosławnych i protestanckich przybliżają znani autorzy różnych wyznań – W. Hryniewicz, K. Karski, D. Kowalczyk, H. Paprocki, A. Skowronek. „Leksykon” prezentuje twórczość teologów nadających ton współczesnej teologii chrześcijańskiej, z których wielu jest w Polsce praktycznie nieznanych. Jest on doskonałym wprowadzeniem w sytuację teologii i chrześcijaństwa na progu trzeciego tysiąclecia.


Trochę zostawić Bogu. Wywiad rzeka z o. Wacławem Oszajcą
Instytut Wydawniczy ZNAK, 2004

Wywiad-rzeka z popularnym duszpasterzem, poetą, człowiekiem mediów, znanym z odwagi i bezkompromisowości w wypowiadaniu własnych poglądów.
Książka osnuta jest wokół trzech wątków: ślubów zakonnych (posłuszeństwa, czystości i ubóstwa), cnót chrześcijańskich (wiary, nadziei i miłości) oraz grzechów głównych (pychy, chciwości, zazdrości, gniewu, nieczystości, łakomstwa, lenistwa). Rozmowa o prawdach wiary staje się pasjonującą opowieścią o byciu księdzem i zakonnikiem, ale także o tym, jak żyć.


Przed Bogiem: Ze Stanisławem Obirkiem rozmawiają Andrzej Brzeziecki i Jarosław Makowski
W.A.B., 2005

„Wiara jest dla mnie ważniejsza niż zakon” – mówi w książce Przed Bogiem Stanisław Obirek, jezuita, który zdecydował się odejść z zakonu. W wywiadzie-rzece, jaki przeprowadzili z nim dziennikarze Andrzej Brzeziecki i Jarosław Makowski, przedstawia swoje poglądy na temat polskiej religijności i Kościoła, kondycji rodzimego katolicyzmu, dialogu katolicko-żydowskim czy jakości życia zakonnego. Mówi także o przyczynach swojego odejścia.


Kobiety uczą Kościół
W.A.B., 2007

Dlaczego kobiety mają w Kościele tak mało do powiedzenia? Dlaczego, choć stanowią połowę wiernych świata katolickiego, nie mają możliwości wyartykułowania tego, czego w Kościele nie akceptują, jaką widzą w nim dla siebie rolę i czego od Kościoła oczekują?
Dziennikarz Jarosław Makowski zaprosił do rozmowy przede wszystkim katoliczki – osoby świeckie i siostry zakonne – które opowiadają o swoim rozumieniu wiary, duchowości, feminizmu i Kościoła. Wśród rozmówczyń znalazły się: Elżbieta Adamiak, teolożka feministyczna, która wybiła się na niepodległość Halina Bortnowska, intelektualistka i katoliczka pisząca o Kościele Hanna Gronkiewicz-Waltz, była prezes Narodowego Banku Polskiego obecnie Prezydent Warszawy i Anna Karoń-Ostrowska, redaktorka „Więzi”, które opowiadają o godzeniu roli matki i katoliczki z pracą zawodową. W książce nie zabrakło także spojrzenia polskich feministek – m.in. Magdaleny Środy, która już od dłuższego czasu wadzi się z Kościołem, ponieważ dostrzega w nim wpływową instytucję, która powinna mocniej zaangażować się w sprawy kobiet. Kościół traci, kiedy ignoruje głos swoich wyznawczyń, i to nie tylko dlatego, że młode, wykształcone kobiety nie godzą się już dłużej na rolę, którą dotychczas im proponował.

Wywiad-rzeka z popularnym duszpasterzem, poetą, człowiekiem mediów, znanym z odwagi i bezkompromisowości w wypowiadaniu własnych poglądów. Książka osnuta jest wokół trzech wątków: ślubów zakonnych (posłuszeństwa, czystości i ubóstwa), cnót chrześcijańskich (wiary, nadziei i miłości) oraz grzechów głównych (pychy, chciwości, zazdrości, gniewu, nieczystości, łakomstwa, lenistwa). Rozmowa o prawdach wiary staje się pasjonującą opowieścią o byciu księdzem i zakonnikiem, ale także o tym, jak żyć.


Wariacje Tischnerowskie
Świat Książki, 2012

Spotkanie z filozofią ks. Józefa Tischnera jest dla Jarosława Makowskiego jak słuchanie muzyki. Nikt i nic nie jest w stanie jej zagłuszyć. Podobnie rzecz się ma z tekstami Tischnera. Raz przeczytane, kołaczą się w sercu i głowie. Autor pokazuje, że diagnozy Tischnera nic, ale to nic się nie zestarzały.

Wariacje Tischnerowskie to książka uzdrawiająca. Jarosław Makowski podążył za swym Mistrzem na szczyt, tam, gdzie oddycha się wolnością. I wiarą, że można żyć lepiej w lepszym świecie. Że można być dobrym, kochać, ufać, myśleć i rozumieć. Plaster na rany dla wszystkich grzeszników, wątpiących i poszukujących.
Aleksandra Klich, Gazeta Wyborcza

Jarosław Makowski myśli, czuje i pisze Tischnerem. To świadectwo wierności Kaznodziei „Solidarności” porusza i inspiruje w czasach, gdy w polskim katolicyzmie Tischnera jest coraz mniej.
Adam Szostkiewicz, Polityka

Ksiądz Tischner żyje! Co ciekawe – staje się inspiracją dla nowoczesnego myślenia. A najpełniejszym dowodem jest książka Makowskiego, który łączy wrażliwość człowieka myślącego o Bogu ze zdolnością zadawania najtrudniejszych pytań. To tytuł dla wszystkich, którzy dążą do tego, by dwa słowa: „myślenie” i „religia”, nie musiały „wywoływać przeraźliwego zgrzytu”.
Witold Bereś, Polska Ma Sens