Zwierzęta i okrucieństwo

1. Jednym z tych pisarzy, który w swej twórczości obsesyjnie wręcz koncentruje się na losie zwierząt nie bacząc na to, że wśród „humanistycznej kasty” może wywoływać to uśmieszki i kąśliwe uwagi, jest J.M. Coetzee – pisarz i noblista pochodzący z RPA, mieszkający obecnie w Australii. Rdzeń swoich przemyśleń na temat animals przedstawił w książce pt. […]